Brunel foundation

De Brunel foundation is een zelfstandige, onafhankelijke stichting die de maatschappelijke betrokkenheid van Brunel Nederland en haar medewerkers vormgeeft. Onze stichting richt zich enerzijds op het toegankelijk maken van kennis, expertise en capaciteit voor maatschappelijke initiatieven, door het inzetten van onze medewerkers. Anderzijds bieden wij financiële ondersteuning en ontwikkelen en/of participeren we graag in maatschappelijke initiatieven.

De Brunel foundation richt zich op drie thema’s: educatie, innovatie en het leveren van een bijdrage aan een betere samenleving.

Hoe ziet samenwerking met de Brunel foundation eruit?

Na onderling overleg gaan wij op zoek naar een medewerker, die voor een bepaalde periode op kosten van de Brunel foundation geplaatst wordt bij de organisatie. Voor zeer specifieke projecten is het mogelijk dat de Brunel foundation een geldelijke bijdrage levert.

Komt mijn organisatie in aanmerking voor ondersteuning?

Wij maken graag kennis met maatschappelijke organisaties, die zich inzetten voor de maatschappij door het creëren van kansen voor (jonge) mensen. Laat ons kort weten waar jouw organisatie voor staat. Beschrijf enkele voorbeelden van projecten die volgens jou aansluiten bij de Brunel foundation en geef aan waar je precies ondersteuning voor nodig hebt. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op. Mail ons via foundation@brunel.net.

Dynamo Jeugdwerk - Tech Playgrounds

Ook in 2018 ondersteunt de Brunel foundation weer een speciaal project. Dit jaar is er gekozen voor de speciale leerlijn van Tech Playgrounds.

Tech Playgrounds zijn werkplaatsen waar jongeren tussen 7 en 27 jaar zichzelf, ongeacht schoolniveau of achtergrond, kunnen ontwikkelen in 21st century skills, (oude) ambachten en wetenschap. Het doel is om zoveel mogelijk jeugd te begeleiden bij hun technologische en technische ambities. En juist deze jeugd is straks hard nodig om op de arbeidsmarkt en vaak enorm gemotiveerd om met gelijkgestemden verder te leren, buitenschools. Vanuit Dynamo Jeugdwerk zijn er inmiddels tien Tech Playgrounds geopend in speeltuinen, jeugdcentra en de boerderij bij de GGzE.

Brunel foundation draagt graag haar steentje bij zodat er in 2018 nog vele Tech Playgrounds geopend kunnen worden.

Wil je meer weten over de Tech Playgrounds? Ga dan naar: http://www.dynamojeugdwerk.nl/technologie/techplaygrounds
Brunel foundation Tech Playground

Wat zijn de ervaringen van onze specialisten?

Hoe ervaren onze specialisten het om voor een korte periode te werken in een totaal andere omgeving dan ze gewend zijn?

Lees de ervaringen van Brunellers

Het is goed iets terug te doen voor de maatschappij

Frank del Gatto