Product Owner en Product Manager: dit zijn de verschillen

Binnen het Scrum-framework vervult de Product Owner een strategische functie. De rol van een Product Owner komt steeds vaker voor in het bedrijsleven. De PO is namelijk verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product. Maar ook een Product Manager kan actief zijn in dit proces. Sterker nog, in sommige organisaties kom je zowel de Product Owner als de Product Manager tegen en werken ze ook nog samen. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen deze functies? Wij onderzochten het en kwamen er alvast vijf tegen.

Ze hebben hun eigen connectie met het product

Een Product Owner is in definitie iemand die een klassieke rol binnen een scrum team vervult, en is gekoppeld aan het Scrum-framework. De Product Owner vertaald de wensen van de klant naar een productvisie en werkt nauw samen met de scrum master. Hierbij draait het om het maximaliseren van de waarde van het product tijdens het ontwikkelproces en Daarnaast is de product owner ook verantwoordelijk voor de product backlog en kwaliteitswaarborging. De rol van Product Managers komt ook voor in bedrijven die (nog) niet Agile werken en is wat breder ingestoken (De rol van een product manager komt officieel niet voor in Agile of Scrum). Zo begeleidt de Product Manager het ontwikkelproces van concept tot release, waarbij ook logistieke, financiële en marketing-gerelateerde kwesties getackeld worden.

Ze hebben ieder hun eigen plek in de keten

Het is de Product Owner die de productvisie of de product goal opstelt, net als een plan op basis van user stories, feedback en prioritering. Aankomende updates worden door de PO gedeeld met de stakeholders, wat voor een open feedbackloop zorgt met de PO als spil. Aan de hand van de productvisie houdt de Product Manager toezicht op het proces tot aan de release. Bij het optreden van issues kan een PM voor moeilijke beslissingen komen te staan, die soms niet helemaal stroken met de oorspronkelijke productvisie. Het is dan aan de PM om de PO hierin mee te nemen en waar nodig weer te alignen.

Ze hebben ieder hun eigen focusgebied

De Product Owner (PO) beheert de user stories en vertaalt de feedback van de klant naar een werkbare oplossing. Issues die niet meteen kunnen worden opgelost, komen op de backlog, waar ze vervolgens worden geprioriteerd voor het development-team. Tijdens daily stand-ups bespreekt het team (onder andere) de product backlog items. De Product Manager (PM) definieert het project richting engineering- en development-teams en bewaakt de visie op het eindproduct en de deadline. Daarnaast communiceert de PM ook met afdelingen als Sales, Marketing en Klantenservice. Met hen voert de PM analyses uit om zo tot een optimale releasestrategie te komen.

Ze hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid

Het ontwikkelproces begint en eindigt met goedkeuring van de Product Owner, want de PO zorgt ervoor dat de voortgang van de ontwikkeling in overeenstemming is met het oorspronkelijke concept. Wanneer het product klaar is voor release, is het dan ook de Product Owner die er de definitieve klap op geeft voordat het op de markt wordt gebracht. De Product Manager bewaakt de logistieke kant van de productstrategie en faciliteert de stappen in het ontwikkelproces. De PM bepaalt ook de tijdlijn van de lancering en communiceert deze verwachtingen aan onder andere marketing-, sales- en klantenserviceteams.

Ze hebben ieder hun eigen stakeholders

Product Owners fungeren als schakel tussen de interne stakeholders, het development-team en de Product Manager. Voor het team is de PO dan ook het eerste aanspreekpunt. De PM werkt veelal afdelingsoverschrijdend, en is ook betrokken bij de fase na oplevering en de daarbij behorende (externe) stakeholders. Overall kan gesteld worden dat zowel Product Owner als Product Manager het product als uitgangspunt nemen, waarbij de PO zich richt op het development-team, en de PM zich meer op het uitrollen van de productstrategie.

Welke competenties komen kijken bij een goede Product Owner?

Bij een Product Owner komen de volgende competenties kijken:

  • Focus
  • Communicatief sterk
  • Mandaat en beslissingen kunnen nemen
  • Sterke tijdmanagement en beschikbaarheid
  • Openheid
  • Pragmatisch visionair