Aut in the Brunel office - the online edition

vrouw zit achter laptop met koffie

Er zijn zo’n 200.000 mensen met autisme in ons land, voor wie het niet altijd makkelijk is om een passende baan te vinden. De Brunel Foundation is daarom op Wereld Autisme Dag 2019 gestart met AUT in the Brunel office: mensen met autisme maken kennis met Brunellers om op een open en eerlijke manier met elkaar in gesprek te gaan over het zoeken, vinden en behouden van werk. In verband met de ontwikkelingen omtrent COVID-19 vinden de gesprekken sinds dit voorjaar telefonisch of online plaats. Eén van de gesprekken die ons is bijgebleven was tussen Bruneller Martin Jansen en Irene Nass, werkzaam als Export Documentation Specialist bij een zuivelbedrijf. Zij deelt haar verhaal.

Hoe ziet jouw studiepad eruit?

‘Ik heb eerst havo gedaan en daarna vwo. In 2007 rondde ik de studie Bedrijfskunde MER af en daarna ben ik een tijdje gaan werken. Toch wilde ik nog verder studeren en daarom startte ik in 2008 met de pre-master Human Resources Studies. Omdat de Franse taal mij toch meer trok was de overstap naar studie Franse Taal en Cultuur een logische keuze. In 2014 behaalde ik mijn master in Franse Linguïstiek.’

Welke invloed had de diagnose autisme op jouw situatie?

‘Tijdens mijn hbo-studie liep ik een paar keer vast; daarvoor trouwens ook al. Er zijn heel wat misdiagnoses gesteld, maar toen autisme de juiste diagnose bleek was ik niet meteen opgelucht. Ik was bang dat ik niet geaccepteerd zou worden door de maatschappij en ontwikkelde zelfs faalangst. Gelukkig had ik een decaan die mij goed begeleidde. Samen zochten we naar wat voor mij het beste werkte, zodat ik mijn studie goed af kon ronden. Of ik tijdens sollicitatiegesprekken open ben over mijn autisme? Ik heb het een aantal keren ter sprake gebracht, ja. Helaas heb ik weleens meegemaakt dat mijn contract hierdoor niet verlengd werd. Ik ben sociaal gezien minder handig in sommige situaties. Dat vond het bedrijf lastig om rekening mee te houden.’

Hoe ga je om met je autisme?

‘Dat ik het lastig vind om fouten te maken, komt doordat ik af en toe nog steeds onzeker ben door wat ik heb meegemaakt en dat werkgevers niet altijd eerlijk zijn over hoe ze vinden dat het gaat. Maar eigenlijk heb ik vooral veel mogen leren juist vanwege mijn autisme. Zo ben ik erachter gekomen dat structuur voor mij heel belangrijk is, net als goed ingewerkt worden. Daarnaast heb ik mezelf bijvoorbeeld aangeleerd om voordat ik uitlog eerst aan mijn collega’s te vragen of ik ze nog ergens mee kan helpen. Ik ben niet altijd even empathisch, dat probeer ik hiermee te compenseren.’

Waar ben je het meest trots op?

‘Omdat ik inmiddels weet wat ik nodig heb om goed te functioneren, gaat het prima op mijn werk. Momenteel werk ik vier dagen per week op een exportsecretariaat. Als Export Documentation Specialist ben ik verantwoordelijk voor de exportdocumenten. Mijn werkzaamheden hebben een duidelijke structuur, en dat werkt heel prettig voor mij. Ik ben er trots op dat ik een doorzetter ben en in mogelijkheden denk. Dat ik me kwetsbaar durf op te stellen en om hulp vraag als dat nodig is. Daardoor kan ik mijn autisme ook zien als een kracht, en ook iets voor anderen betekenen. Zo werk ik al jaren als vrijwilliger voor de Kindertelefoon, en zet ik me als ervaringsdeskundige in voor Human Library, een project in diverse bibliotheken. Hierin staan mensen centraal die te maken hebben met vooroordelen. De ene keer is dat iemand met tatoeages, de andere keer iemand in een rolstoel, iemand met autisme of een visuele handicap. Doordat zij fungeren als een levend boek aan wie je vragen kunt stellen, hopen we door in gesprek te gaan, vooroordelen weg te nemen. Zelf had ik ook bepaalde vooroordelen, maar door deze sessies ben ik anders naar andere mensen gaan kijken.’

Wat zou je werkgevers en mensen met autisme als tip willen meegeven?

‘Aan mensen die zelf autisme hebben, adviseer ik om het vooral te zien als dat wat het is: een andere manier van denken en doen. Daarnaast wil ik benadrukken hoe belangrijk het is om hulp te vragen, probeer niet alles in je eentje op te lossen! Aan werkgevers en collega’s van mensen met autisme wil ik meegeven dat het geen zin heeft om te generaliseren en om aannames te doen. Autisme betekent jezelf aanpassen maar vraagt ook om een aanpassing van de omgeving. Stel liever open vragen, zodat je samen kunt kijken naar wat er allemaal wél kan. Daarom vind ik de AUT in the Brunel office-gesprekken die de Brunel Foundation aanbiedt zo fijn: ik kan gewoon mezelf zijn en merk dat de diversiteit onder Brunellers groot is. Mooi om te zien dat Brunel meebouwt aan een inclusieve maatschappij door iedereen dezelfde kansen te bieden en je de ruimte te geven om open te zijn. Zodat je met plezier naar je werk gaat en dat je gewaardeerd wordt om wat je kán.’