Het Brunel-gevoel van…een Jurist Bestuursrecht

Het Brunel-gevoel van…een Jurist Bestuursrecht

Tijdens haar master Rechtsgeleerdheid werd ze opgeleid tot een ‘T-shaped lawyer’; een Jurist die  diepgaande juridische kennis combineert met brede kennis van andere disciplines en academische vaardigheden. ‘Maar je ontdekt pas écht of je iets leuk vindt als je ermee aan de slag gaat in de praktijk’, aldus Talie Kleve. Tijdens haar eerste opdracht bij Brunel werkte ze bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). En dat beviel zo goed dat ze meteen ‘ja’ zei toen ze daar werd teruggevraagd!

Hoe ben je bij Brunel terechtgekomen?

‘Nadat ik mijn master had behaald, werd ik benaderd door een Consultant van Brunel voor een opdracht bij de IND. Deze opdracht bood mij de kans om mijn ervaring bij rechtbanken en Defensie uit te breiden met ervaring binnen een andere overheidsorganisatie en een ander rechtsgebied. Ik had op dat moment vooral ervaring met het Familie- en Jeugdrecht. Van het Bestuursrecht en meer specifiek het Vreemdelingrecht had ik enkel theoretische kennis. Ik wilde de uitdaging dus wel aangaan en werd voorgesteld. Goed voorbereid ging ik op gesprek bij de IND en enkele dagen later hoorde ik dat ik was aangenomen!’

Hoe zag jouw eerste opdracht via Brunel eruit?

‘Tijdens deze opdracht behandelde ik de ‘beroepen niet tijdig beslissen’. Deze kunnen worden ingediend als een asielzoeker zijn beslissing op zijn asielaanvraag niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen. Duurt dat langer, dan kan een asielzoeker aanspraak maken op een dwangsom. Mijn taak was om in deze zaken een analyse te maken van de beschikbare dossierstukken en naar aanleiding hiervan verweer uit te brengen. In dit verweer moest ik onder meer de rechtbank verzoeken om een langere termijn voor de IND om te beslissen. Indien de rechtbank hier niet in meegaat, of als er geen verweer wordt uitgebracht, krijgt de IND namelijk in principe twee weken. Hiervoor moest ik nagaan of en welke redenen er waren voor de vertraging van de beslissing.’

Waar ben je het meest trots op?

‘In deze functie had ik veel contact met de beslissers binnen de IND, advocaten en rechtbanken. Ik werd meteen opgevangen in een leuk team en ik heb binnen enkele maanden veel geleerd en meer dan honderd verweren zelfstandig geschreven en naar de instanties verstuurd. Ook het contact met de Consultant van Brunel verliep erg goed; hij kwam tijdens de opdracht regelmatig langs voor tussentijdse evaluaties en was altijd bereikbaar voor vragen.’

Wat vind je van de opleidingsmogelijkheden die Brunel biedt?

‘Persoonlijk contact, carrière-/ontwikkelmogelijkheden en ervaring opdoen zijn belangrijke aspecten voor mij. Ik ben nu opnieuw gedetacheerd bij de IND, want mijn eerste opdracht heeft mijn interesse in het Vreemdelingenrecht gewekt. Het Bestuursrecht, waarvan ik had verwacht dat het mij minder zou aanspreken, bleek ik toch erg interessant te vinden. Toen mijn Consultant me vroeg of ik bereid was om nóg een opdracht te doen bij de IND, was ik meteen enthousiast. Ik kijk ernaar uit om mezelf de komende periode weer verder te ontwikkelen en de prettige samenwerking met Brunel voort te zetten.’

In hoeverre leeft de community-gedachte bij jou?

‘Tijdens de introductieavond in Amsterdam ontmoette ik allerlei andere Brunellers. Aan de hand van de DISC-training die avond leerde ik door middel van groepsopdrachten veel over mijn eigen gedrag én dat van anderen. Brunel Legal organiseert overigens regelmatig interactives voor de specialisten, en eens per jaar de restaurantronde; ik hoop op deze manier steeds meer Brunellers te leren kennen. Onlangs heb ik twee Brunel-collega’s telefonisch geholpen met het voorbereiden van hun sollicitatiegesprek bij de IND, voor dezelfde functie als waarin ik werkzaam ben. Ik vind het mooi dat je elkaar als Bruneller kunt helpen door kennis en informatie te delen.’

Zelf aan de slag bij Brunel?

Solliciteer als Jurist Bestuursrecht!