5 vragen aan een Senior Jurist Bestuursrecht

Sanne is 42 jaar oud en woont samen met zijn vrouw Marrije in Leiden. In zijn vrije tijd speelt hij graag gitaar en darts. Een klein jaar lang werkte Sanne via Brunel als Senior Jurist Bestuursrecht bij de RVO. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op de bezwarendossiers. “De RVO ontvangt jaarlijks zo’n 17.000 bezwaarschriften. Het was aan mij om steekproefsgewijs te controleren of deze bezwaarschriften voldoen aan de regels die de Algemene wet bestuursrecht stelt. Maar ook of de bezwaarschriften zijn opgesteld volgens de interne kwaliteitsregels van de RVO. Mijn bevindingen heb ik vertaald naar een advies met concrete verbeterpunten voor de RVO op dit gebied.”

1. Wie ben je en wat doe je?

“Ik ben 42 jaar oud en woon samen met mijn vrouw Marrije in Leiden. In mijn vrije tijd speel ik graag gitaar en darts. Een klein jaar lang werkte ik via Brunel als Senior Jurist Bestuursrecht bij de RVO. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op de bezwarendossiers. De RVO ontvangt jaarlijks zo’n 17.000 bezwaarschriften. Het was aan mij om steekproefsgewijs te controleren of deze bezwaarschriften voldoen aan de regels die de Algemene wet bestuursrecht stelt. Maar ook of de bezwaarschriften zijn opgesteld volgens de interne kwaliteitsregels van de RVO. Mijn bevindingen heb ik vertaald naar een advies met concrete verbeterpunten voor de RVO op dit gebied.”

2. Wat houdt het bestuursrecht precies in?

“Het bestuursrecht gaat over de beslissingen die de overheid neemt. Over hoe de overheid is ingericht. Daar is lang niet iedere burger het volmondig mee eens, met als gevolg de duizenden bezwaarschriften. Ik vind het interessant om het algemeen belang af te wegen tegen het belang van de burger. Daarom werkte ik ook voordat ik bij Brunel terechtkwam al jaren als Jurist Bestuursrecht voor de overheid.”

3. Wat maakt jouw werk interessant?

“Dat is via de vaak rigide wetten inzichtelijk maken wat het algemeen belang is en waarom het in dit geval voor gaat op dat van de burger. Met als belangrijk doel begrip voor de overheid creëren bij de burgers. Hierbij speelt gedegen, overtuigende communicatie een grote rol.”

4. Tegen welke uitdagingen loop je aan?

“Als Jurist Bestuursrecht werk ik graag voor de overheid, waar ik regelmatig met dezelfde uitdaging te maken heb. Voordat een idee of initiatief doorgevoerd wordt, moet dit eerst door veel verschillende partijen goedgekeurd worden. Dat is het nadeel van de politieke verantwoordelijkheid. Zo heb je te maken met juristen, teamleiders, afdelingsmanagers en directeuren. En daarnaast ook nog met de directeur-generaal van het ministerie, de secretaris-generaal en in sommige gevallen de minister zelf. Dat zijn flink wat partijen die akkoord moeten gaan, voordat een wijziging in de regelgeving daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Je moet dus duidelijk kunnen uitleggen waarom het een goed idee is en daarbij ook oog hebben voor bestuurlijke en politieke belangen.”

5. Welke voordelen biedt Brunel jou?

“Op detacheringsbasis werken is mij op het lijf geschreven. Ik vind het leuk om voor verschillende organisaties te werken en steeds nieuwe mensen tegen te komen. Daar leer ik veel van. Iedere organisatie is anders, maar toch zijn er ook overeenkomsten. Naast mijn juridische werkzaamheden, vind ik bedrijfspolitiek heel interessant. Wat zijn ieders belangen? Hoe kan ik daarop inspelen? Zijn de organisatiedoelstellingen realistisch opgesteld? Hoe vertaal je die doelstellingen naar processen? Dat soort vragen interesseert mij. Bij Brunel kan ik mijn interesses in bestuursrecht en bedrijfspolitiek met elkaar combineren.”

Ontdek jouw mogelijkheden bij Brunel

Carrièrekansen Legal