Dit kun jij verwachten van het tweede sollicitatiegesprek

Goed nieuws! Brunel en jij waren allebei enthousiast na je eerste sollicitatiegesprek, dus je bent uitgenodigd voor een tweede gesprek! Tijdens het tweede sollicitatiegesprek ga je nog dieper in op de functie en jouw kwaliteiten. Maar wat kun je precies verwachten van een tweede gesprek? En hoe zorg jij er nou voor dat je in dit gesprek krachtig overkomt, zodat jij de baan binnenhaalt? Je leest het hier.

Het verschil tussen een eerste en een tweede sollicitatiegesprek

Je vraagt je nu misschien af wat nou precies het verschil is tussen het eerste en het tweede sollicitatiegesprek. Een ding is zeker: bij een tweede gesprek kun je ervan uitgaan dat je ‘goed ligt’. Met andere woorden: wij vinden dat je in de bedrijfscultuur van Brunel past. Waar de focus in het eerste gesprek meer lag op kennismaking en oriëntatie, is het tweede gesprek concreter. We vinden elkaar interessant, maar wat verwachten we van elkaar op het gebied van de functie, het salaris en de arbeidsvoorwaarden? Allemaal zaken die aan bod komen tijdens dit gesprek.

Zo gaat een tweede sollicitatiegesprek

Tijdens het tweede sollicitatiegesprek zit je meestal met een leidinggevende aan tafel. Hij of zij gaat dieper in op je eigen invulling van de functie. Vragen die de recruiter bijvoorbeeld kan stellen zijn: waarom ben jij geschikt voor deze functie? Hoe ga je om met bepaalde situaties en veranderingen? Wees bij het beantwoorden van de vragen concreet en noem voorbeelden. Ook krijg je tijdens dit gesprek een casusopdracht. Waarom we dit doen? Het heeft een dubbel doel. Aan de ene kant komen wij er zo achter hoe je zou handelen in een bepaalde situatie en of dat past bij Brunel. Aan de andere kant kun jij na een casusopdracht beter inschatten of de functie wel echt goed bij jou past.

Denk na over hoe jij binnen Brunel past

Er was een klik tijdens het eerste gesprek. Dat jij een potentiële Bruneller bent, is duidelijk. Toch is het goed om na te denken over hoe jij binnen Brunel past. Wat kun jij toevoegen aan het bedrijf? Welke doelen heb je voor jezelf voor ogen en hoe wil jij je professioneel ontwikkelen? Laat zien dat je zorgvuldig hebt nagedacht over deze vragen en noem daarbij passende voorbeelden. En stel zélf vooral ook vragen om een nog beter beeld te krijgen van Brunel en haar manier van werken. Als je daar benieuwd naar bent, kun je bijvoorbeeld vragen stellen als: hoe is het contact met Brunel wanneer je gedetacheerd bent? Of: hoe ziet de begeleiding eruit bij het einde van een opdracht?

Noem concrete voorbeelden

Het is belangrijk dat je concreet bent tijdens het tweede sollicitatiegesprek. Geef dan ook antwoord met concrete voorbeelden. Waaruit blijkt dat jij geschikt bent voor deze functie? Noem voorbeelden uit je loopbaan die laten zien dat jij waardevolle ervaring hebt met waar de recruiter naar vraagt. Gebruik daarvoor de STAR-methode. Je begint met het omschrijven van de Situatie: Wat gebeurde er? Wat ging eraan vooraf? Wie waren erbij betrokken? Vervolgens omschrijf je de Taak of taken die jij had in deze situatie. Welke Acties heb je toen ondernomen? En wat was het Resultaat van jouw acties? En last but not least: Wat heb je ervan geleerd? Wat zou je de volgende keer anders doen? Zorg dat je al je voorbeelden op deze manier kunt omschrijven. Wij hangen gegarandeerd aan je lippen!

Lees hier meer sollicitatietips!