Aan de slag via Brunel als inspecteur bij Shell

Frits Zimmerman (55) woont met zijn vrouw, zoon, dochter en drie katten in Den Haag. Hij is een inspecteur met een stevige staat van dienst en werkt via Brunel als inspecteur bij Shell.  

Frits en Brunel 

‘In 2007 kwam ik voor het eerst in contact met Brunel. Ik werkte toen voor Stork bij de NAM in Assen. Via mijn consultant bij Brunel ben ik bij Jacobs Engineering in Leiden en later bij Het Afval Energie Bedrijf van Amsterdam aan de slag gegaan. In 2010 nam ik tijdelijk afscheid van Brunel en werkte ik onder contract bij de Gemeente Amsterdam, later bij Momentive in Rotterdam, dat we nu als Hexion kennen, en daarna ben ik bij Shell Moerdijk aan de slag gegaan. Toen mijn klus daar geklaard was kwam ik in 2016 weer in contact met Brunel. Via hen ging ik aan het werk bij Shell Pernis, waar ik nu nog altijd werkzaam ben als inspecteur.’

Van militair tot inspecteur

‘Tijdens de mavo was het me al duidelijk: wiskunde en scheikunde lagen me goed. Het was voor mij dan ook logisch om me verder in de scheikunde te verdiepen en ik volgde een opleiding tot laborant. Na het behalen van mijn diploma ging ik aan de slag voor een Duits bedrijf dat chemicaliën verkocht. Aanvankelijk nam ik monsters en deed ik analyses, maar dankzij de kennis die ik op school had opgedaan kon ik vrij snel ook adviezen uitbrengen. Ik heb in korte tijd kennisgemaakt met allerlei industrieën. Van wasserijen tot hoogovens en staal- en aluminiumsmelters. Toen werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Na deze periode kon ik weer voor de Duitse Firma aan de slag, waar ik ruimte kreeg mijn hts Proces Technologie te halen. En zo heb ik mezelf van geschoold ingenieur ontwikkeld tot inspecteur.’

Plant Inspector bij Shell

‘Momenteel werk ik als Level 3 inspecteur bij Shell. Dit betekent dat als de controle van toestellen is gedaan, ik verantwoordelijk ben voor een waardeoordeel en het advies naar de gebruiker. In dit geval is Shell zowel mijn opdrachtgever als mijn klant. Om onafhankelijk te kunnen handelen werken we in een Inspectieafdeling Van de Gebruiker, oftewel IVG. Deze afdeling staat onder toezicht van een toetsingsinstantie. We werken met kwaliteitssystemen als ISO9001. Aan de hand van de gestelde normen inspecteren we de fabrieken en geven we een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van wat we aantreffen. Ik functioneer tussen onze Level 2 inspecteurs, die in het veld de afwijkingen constateren en rapporteren, en de Lead Inspector van het team. Zij is verantwoordelijk voor drie Shell-fabrieken en ik ben haar oren en ogen in het veld. 

Met de fabriekseigenaar om de tafel

‘Als een onderdeel van een toestel van de norm afwijkt geven wij een advies aan de gebruiker. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een fabriek wordt stilgelegd, maar vaker komt het voor dat we een verbetertermijn afspreken. Dan spreken we af dat er een onderdeel wordt vervangen of dat er onderhoud gepleegd wordt. We gaan op dat moment een vervangingstraject in. We spreken een termijn af waarbinnen een onderdeel vervangen of gerepareerd moet worden en hoelang een installatie nog mag draaien. 

De rol van Shell Pernis

‘Shell Pernis is de grootste olieraffinaderij van Europa en zet olie om in brandstof en chemische halffabricaten. Maar er komt bij dat proces veel meer kijken. Zo is brandstof niet het enige eindproduct dat Shell levert. Er komen veel bijproducten uit de ruwe olie. Er bevinden zich op het terrein dan ook nog fabrieken die deze bijproducten verwerken en leveren aan bijvoorbeeld de plasticindustrie of de verfindustrie. Het afval dat overblijft kan niet de zee in worden gepompt. Dit wordt afgebroken tot moleculair niveau en tot synthesegassen verwerkt. De olie die overal ter wereld uit de grond komt, in Venezuela, in de Noordzee, Iran of waar dan ook, is nog lang niet de benzine die wij in onze auto’s tanken. De olie uit deze landen is van verschillende kwaliteit. Een blend hiervan komt de toestellen binnen en alle stoffen die met de olie mee omhoog komen moeten eruit gefilterd worden. Zouten en zwavel zijn bijvoorbeeld niet vriendelijk voor het milieu, maar ook niet voor het ijzer en staal van de fabrieken. Goede inspectie is daarom onmisbaar, om te zorgen dat de productie efficiënt en veilig verloopt.’

Liefde voor techniek

‘Met mijn vader speelde ik vroeger tijdens de kerst en op andere vrije dagen graag met zijn Meccano. We bouwden stoommachines, hijskranen, noem maar op. In de voorbeelden van het speelgoed zaten bewust fouten. Het was de bedoeling dat je al bouwend de fouten oploste. Later kwam er LEGO met elektrische toepassingen, wat het summum van technisch speelgoed was. In dat technische speelgoed ligt voor mij de basis van het inspecteurs vak. Achteraf bekeken, met mijn interesses als jonge jongen, het hele opleidingstraject en mijn loopbaan erbij, lijkt het alsof mijn keuzes strategisch zijn geweest. Dat is niet het geval. Het is een belangstelling geweest die ik inhoud gaf door te spelen, naar school te gaan en door bij een bepaalde werkgever te gaan werken. Al mijn bagage helpt me nu in het werk dat ik doe. En dit wordt geweldig aangevuld door al het jonge talent waar ik elke dag mee mag werken.’

Agenda van een inspecteur bij Shell via Brunel