5 verantwoordelijkheden van de product owner

Stel, je krijgt de mogelijkheid om een ‘product owner’ training te volgen. Wat kun je dan verwachten? Wat zijn de verantwoordelijkheden van een product owner en welke skills moet je ontwikkelen om zelf een goede product owner te zijn? In deze blogpost beantwoorden we die vragen. Zodat je als beginnend of toekomstige ‘PO’, weet wat je te wachten staat.

5 verantwoordelijkheden:

1. De visie bepalen

Welk product ontwikkelen we en voor wie? Waarom is dat product waardevol? Een heldere product visie geeft antwoord op deze vragen. Het is de verantwoordelijkheid van de product owner om zo’n visie op te stellen.

Agile draait om het op een flexibele manier ontwikkelen van producten. De vandaag opgestelde product visie is misschien over 3 maanden alweer achterhaald. Als product owner heb je regelmatig contact met klanten en/of opdrachtgevers. Zo verzamel je input om de product visie, strategie en roadmap op te stellen én actueel te houden. Vervolgens deel je de opgestelde visie met het development team en andere stakeholders.

Behalve het opstellen van een visie op het eindproduct, is het dus ook belangrijk om deze visie te blijven finetunen.

2. De product backlog bijhouden

De product backlog is niet zomaar een overzicht van klantwensen in de vorm van user stories. Een goede backlog heeft namelijk ook een heldere prioritering. Het aanbrengen van die prioritering is de verantwoordelijkheid van de product owner.

Maar, prioriteiten stellen is niet altijd zo eenvoudig.

Neem onder andere de volgende zaken in overweging bij het bepalen van de backlog planning:

  • Hoe belangrijk is dit item is voor het eindproduct? Kan het product worden ‘gelanceerd’ zonder deze requirement of niet? De essentiële items zijn uiteraard belangrijker en komen dus hoger op de product backlog te staan.
  • Hoe waardevol is dit voor de eindgebruiker? De waarde die het item toevoegt voor de eindgebruiker, of voor hoeveel gebruikers het relevant is, is van belang bij prioritering.
  • Wat is de testwaarde van het item? Dit is vooral relevant bij software producten. Als je een nieuwe functionaliteit of oplossing wilt testen, is het slim om dat zo snel mogelijk te doen. ‘Fail early’, dan weet je het op tijd als je verder moet zoeken naar andere oplossingen.
  • Zijn andere items afhankelijk van deze feature? Als er veel zaken zijn die pas opgepakt kunnen worden nadat dit item is afgerond, komt het hoger op de backlog.

Het beheren van de product backlog is een belangrijke taak. Behalve het bepalen van de prioritering, heb je als product owner ook de verantwoordelijkheid om de backlog items helder te omschrijven, grote items samen met het team op te splitsen en overbodige items weg te halen. Regelmatig aan de slag gaan met backlog refinement is dus een goed idee.

3. Stakeholder management

Als product owner ben je verantwoordelijk voor stakeholder management. Het is daarom belangrijk dat je je stakeholders goed kent, weet wat zij belangrijk vinden en hoe je hen kan helpen. Het kan daarbij gaan om klant(en), prospects, marketing experts, investeerders, managers en collega’s van andere afdelingen.

De product owner deelt bijvoorbeeld de voortgang van het product met de stakeholders. Ook nodigt de product owner vaak key stakeholders uit voor sprint reviews.

Een belangrijke tip bij stakeholder management, is om niet al de stakeholders op dezelfde manier te benaderen. Meestal zijn niet alle stakeholders even belangrijk voor het succesvol lanceren van het product. De meest belangrijke stakeholders verdienen daarom meer aandacht dan de overige stakeholders. Blijf tactvol, maar zeg ook eens ‘nee’ als er teveel vragen komen. Onthoud dat je zelf de product owner bent!

4. Beschikbaar zijn voor het development team

Omdat de product owner de backlog beheert, zal het development team hem of haar aanspreken als er iets onduidelijk is. Het is van belang dat je als product owner voldoende kennis hebt van het product om vragen te kunnen beantwoorden.

Verder is het slim om het development team ook te betrekken bij het opstellen van de backlog. De inhoudelijke en technische kennis van het team helpen je om de juiste keuzes te maken. Samenwerken met en beschikbaar zijn voor het team, zijn dus cruciaal in je rol als product owner.

Zelforganisatie

Als product owner is het overigens belangrijk om alleen te bepalen wát er gebeurt. Het development team is volledig vrij in het bepalen van wie wat doet, en op welke manier. Op deze manier kan het ontwikkelteam daadwerkelijk zelforganiserend werken, zoals binnen agile de norm is.

5. Deelnemen aan verschillende scrum meetings

Voor een soepel verloop van de sprints, is het van belang als de product owner aanwezig is bij verschillende sessies.

De product owner geeft bijvoorbeeld mede vorm aan de sprint goal bij de sprint planning sessie. Hij of zij vertelt aan het team welke user stories de hoogste prioriteit hebben en wat de ‘acceptatiecriteria’ zijn per item uit de sprint planning.

Bij de dagelijkse scrum meetings neemt de product owner een specifieke rol in. In tegenstelling tot de scrum master, is de product owner geen onderdeel van het ontwikkelteam. Dit betekent dat de PO wel aanwezig mag zijn bij daily scrum sessies, maar (in theorie) geen input mag leveren. Zo blijft het ontwikkelteam zelforganiserend, en kan de PO geen invloed uitoefenen op hoe de sprint door het team wordt aangepakt.

(In de dagelijkse praktijk kan het daily scrum moment wel een goede gelegenheid zijn om nieuws te delen met het ontwikkel team, maar dit zou dan strikt gesproken vlak voor of na de sessie moeten zijn.)

 Relevante competenties

Zoals je hebt kunnen lezen, is de product owner rol een uitdagende functie waar veel bij komt kijken. Zowel soft skills, zoals communicatie en stakeholder management, als hard skills, waaronder doelen stellen en beslissingen nemen, zijn in deze rol van belang.

We zijn altijd op zoek naar talent. Stuur ons een open sollicitatie.

Upload je cv