Het functioneringsgesprek, waar let ik op?

Een keer per jaar krijg je een enorme kans op je werk: het functioneringsgesprek. Veel mensen zien een dit als een zenuwslopend moment – zelfs als ze hun werk prima doen – terwijl het juist veel mogelijkheden biedt om met je leidinggevende het jaar te evalueren. En om vooruit te kijken. Gebruik deze tips om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Als je weet waarop je moet letten, hou je de regie over je carrière.

Laat je niet verrassen tijdens een functioneringsgesprek

Hoe zenuwachtig je bent voor een functioneringsgesprek houdt vaak verband met je leidinggevende. Is hij of zij een benaderbaar persoon die gedurende het jaar duidelijk heeft gemaakt wat je goed doet en wat beter kan? Dan ga je een functioneringsgesprek vaak rustig in. Maar veel leidinggevenden nemen niet de moeite om hun personeel ook tussentijds bij te sturen. Dit kan zorgen voor onaangename verrassingen tijdens een functioneringsgesprek. Probeer daarom niet te wachten tot het moment suprême, maar ook tussentijds al aan te sturen op gesprekken over je functioneren. Op die manier kun je (als dat nodig is natuurlijk) nog verbetering laten zien voordat je tegenover elkaar aan tafel zit.

Een functioneringsgesprek is een evaluatiegesprek

In een goed functioneringsgesprek wordt niet alleen jouw functioneren besproken, maar ook dat van je team of het bedrijf in zijn algemeenheid. Je kunt het dus ook zien als een evaluatiemoment waaraan beide partijen een hoop kunnen hebben. Om ervoor te zorgen dat je functioneringsgesprek goed verloopt, zijn de volgende dingen van belang:

  • Bereid je goed voor. Schrijf op wat er goed vond gaan het afgelopen jaar en wat er beter moet. Voor jezelf en voor je bedrijf. Noteer ook bijzondere momenten: een deal waar je trots op bent bijvoorbeeld of een gesprek dat je is bijgebleven
  • Bedenk wat je werkgever gaat zeggen en bereid voor hoe je daarop gaat reageren. Als je voor jezelf al een goede analyse hebt gemaakt van je verbeterpunten kun je daar beter op anticiperen.
  • In een functioneringsgesprek gaat het vaak om wat beter kan. Stel je hierop in en stel je kwetsbaar op. Kritiek wegwuiven zorgt voor irritatie.
  • Maak ook een lijstje met verbeterpunten voor je werkgever, maar noem ook positieve dingen. Gebruik deze punten niet als wisselgeld voor de kritiek die jij krijgt maar wacht op het moment dat er om wordt gevraagd.
  • Werk je al langer bij een bedrijf? Pak dan de verslagen van eerdere beoordelingsgesprekken erbij en kijk wat er is veranderd. Benoem ook hoe je aan eerdere verbeterpunten hebt gewerkt.
  • Zie je gesprek als een kans. Een functioneringsgesprek is een uitgelezen moment om te benoemen wat je graag wilt doen in de toekomst. Aas je op een andere functie? Vind je dat jij promotie hebt verdiend? Of wil je graag een opleiding volgen? Dan is het functioneringsgesprek hét moment om dat te laten weten aan je leidinggevende.

Verschil functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Goed om te weten: een beoordelingsgesprek is een ander gesprek dan een functioneringsgesprek. Bij een beoordeling gaat het puur en alleen om jouw functioneren – niet om dat van je werkgever. Het is niet de bedoeling en wordt meestal ook niet op prijs gesteld als jij het beoordelingsgesprek aangrijpt voor feedback op je leidinggevende. Vaak volgt er aan de hand van je beoordelingsgesprek een loonsverhoging of, als het tegenzit, ontslag. Het is dus een gesprek waaruit vaak een directe actie van je leidinggevende voortvloeit.

Lees hier meer carrièretips en blogs!