Het DISC-model: inzicht krijgen in gedrag

Paint

Je ziet de methode steeds vaker opduiken: DISC. Een tool die inzicht biedt in gedrag van jezelf én anderen, gebaseerd op de DISC-theorie van pyscholoog Moulton. Een behoorlijk nuttig model! Dat beaamt ook Wendy Joustra, trainer en coach bij Brunel. Zij geeft de zogenaamde kleurentraining regelmatig aan Brunellers. Lees haar uitleg over DISC!

Het DISC-model

'Je kunt je op allerlei gebied ontwikkelen door middel van vaardigheidstrainingen zoals effectief communiceren, tot methodieken trainingen, zoals business planning. Een van onze favoriete trainingen is Kleurrijk communiceren, waarin we o.a. werken met het DISC model. Dit is een praktisch model dat inzicht geeft in het gedrag van jezelf en andere mensen. Het model kent 2 assen: horizontaal: introvert versus extravert gedrag; verticaal rationeel versus emotioneel voorkeursgedrag. Vervolgens ontstaan er 4 kwadranten die per kwadrant inzicht geven in de drijfveren, motivatoren, allergieën, angsten, kwaliteiten, valkuilen en voorkeuren per stijl. Met deze kennis kun je je communicatie en/of gedrag beter op de ander afstemmen om meer begrip, betere communicatie en betere relaties te krijgen. Natuurlijk geen 100% garantie en de uitkomsten zijn zeker niet zwart/wit en zeker ook niet goed/fout. Wel kan het je enorm veel inzicht geven in jezelf, in de ander en wat je zou kunnen doen om een ander effect te krijgen indien gewenst.'

Gedragstyperingen

'Iedere letter van DISC staat voor een bepaald voorkeursgedrag en is gekoppeld aan een kleur. Zo onderscheiden we de volgende gedragstypen:

  • Rood (Daadkracht): Deze voorkeursstijl is een combinatie van extravert en rationeel gedrag. Deze mensen werken graag in een hoog tempo aan doelen. Graag willen ze hierbij winnen, succes hebben en invloed uitoefenen. Als ze het gevoel krijgen controle te verliezen, überhaupt te verliezen of dat een ander de macht probeert te grijpen zal hun primaire emotie vaak boos zijn. Dit type wordt ook wel omschreven als directe doener.
  • Geel (Interactie): Deze voorkeursstijl is een combinatie van extravert en emotioneel voorkeursgedrag. Deze mensen halen veelal hun energie uit het contact met andere mensen, zijn enthousiasmerend en vinden het belangrijk om plezier te hebben. Ze streven naar erkenning en vrijheid. Als ze worden ingeperkt in mogelijkheden of met kritiek te maken krijgen voelen ze zich snel persoonlijk aangevallen. Dit type wordt ook wel omschreven als inspirerende optimist.
  • Groen (Stabiliteit): Kenmerkend voor deze voorkeursstijl is introvert en emotioneel voorkeursgedrag. Deze mensen geven vaak de voorkeur aan luisteren, relaties en samenwerken, en hechten veel waarde aan harmonie en stabiliteit. Bij veranderingen is het belangrijk de mensen met deze voorkeursstijl vroegtijdig mee te nemen in de veranderingen, die samen met te bespreken en duidelijk de gevolgen uit te leggen. Dit type wordt ook wel omschreven als sociale teamplayer.
  • Blauw (Conformeren): Deze voorkeursstijl is een combinatie van introvert en rationeel voorkeursgedrag. Deze mensen streven naar perfectie. Ook voor hen zijn resultaten en doelen belangrijk. Verder houden ze vaak van structuur en werken ze graag volgens een plan. Vaak komen ze bedachtzaam over. Kritiek op werk vinden ze vaak erg. Veelal zullen ze dan met argumenten komen ter verdediging. Anderen ervaren deze mensen soms als pietluttig. Dit type wordt ook wel omschreven als een consciëntieuze perfectionist.'

Uitdagende kleurcombinaties

'Als mens hebben wij sowieso alle voorkeursstijlen in ons, alleen zijn sommigen meer dominant. Als je je bewust bent van je voorkeursgedrag, zou je dit aan kunnen passen aan de omgeving waarin je je bevindt als je op dat moment een ander effect of resultaat wenselijker vindt. Sommige kleurcombinaties kennen extra uitdagingen. De combinatie rood-blauw kan een uitdaging zijn als je veel met mensen werkt. Heb je als manager de combinatie geel-groen, dan kan dat lastig zijn als je beslissingen moet nemen die niet voor iedereen gunstig zijn. En de combinatie rood-geel of geel-rood hebben een extraverte gedragsstijl in het kwadraat. Dit kan uitdagingen geven voor jezelf en je omgeving, omdat je vaak zo snel bent en anderen niet altijd tijdig meeneemt.'

Ontwikkeling

'Als je jezelf bewust bent van je eigen kleurenpalet kun je jezelf zeker ontwikkelen in de kleuren die minder aanwezig zijn. De vraag is meer: waarom wil je dat zo graag? Wat wil je ermee bereiken? En hoe kun je dat met je 'eigen'kleuren bereiken? Je zult dan niet een tegenovergestelde kleur worden, maar je kunt zo wel de ander makkelijker meenemen in je beweegredenen en motivatie. Zo heb ik een ‘rode’ manager gecoacht die vond dat er tijdens vergaderingen zo weinig input kwam van zijn ‘overwegend blauwe’ team. Hij wilde snel input en beslissingen nemen en zijn team had bedenktijd nodig. De oplossing zat grotendeels in een aantal dagen voor de vergadering een agenda sturen. Sindsdien komt iedereen met veel input en kwalitatief goede ideeën.'

Door inzicht zit verbetering soms in iets kleins en simpels, maar zoals Johan Cruijff al zei: 'Simpel is het moeilijkst.'Tot slot: Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.

Leerzame groeten,
Wendy

 

Lees hier meer soft skills tips & blogs!