5 tips voor millennials om staande te blijven op de werkvloer!

Millennials denken dat ze het allemaal al weten en dat ze super getalenteerd zijn. Ze willen zoveel mogelijk vrijheid, zowel privé als op de werkvloer, en alles moet ‘leuk’ zijn. Ze zijn vatbaar voor burn-outs en ze zijn lui. Vooroordelen die je als millennial vaak te horen krijgt, maar waar veel young professionals zich helemaal niet in herkennen. Volgens onderzoek van PWC bestaat – wereldwijd - het aantal werknemers in 2020 voor de helft uit millennials. Tijd om de kijk op deze doelgroep te veranderen dus! 

Hoe maak jij als millennial de oudere generatie op de werkvloer duidelijk wat je nodig hebt? En hoe werk je zo goed mogelijk samen? Wij geven je vijf tips!

1. Behoud een kritische blik 

En dan bedoelen we niet op je collega’s en de wereld om je heen, maar op jezelf. Natuurlijk is een kritische blik altijd goed, maar vergeet niet dat zelfreflectie ook heel belangrijk is. Japie Stoppelenburg (29) schreef hier een boek over ‘You’re a legend and everyone else sucks’. Als millennial liep ook hij tegen de bekende generatiekloof op de werkvloer aan. Het moment dat Stoppelenburg zich realiseerde dat hij zélf het probleem was in de situatie, was voor hem een keerpunt. Het is voor niemand leuk om toe te moeten geven dat de bron van het probleem ook bij jou kan liggen, maar voor millennials kan dit nog net wat moeilijker zijn. Veel millennials groeien op in een omgeving met veel support. Het kan dan lastig zijn om kritiek te leren verwerken. De oplossing volgens Stoppelenburg: zet een stap richting de oudere generatie en probeer elkaar te begrijpen. De oudere generatie denkt misschien anders dan jij, maar is wél meer ervaren. Ze weten hoe de organisatie en de branche werken. Ontvang je een keer kritiek? Schiet dan niet automatisch in de verdediging omdat je het gevoel hebt dat jouw collega je toch niet begrijpt. Durf kritisch naar jezelf te kijken en toe te geven dat ook jij fouten kunt maken. Ook al is dat eng of ben je dat niet gewend. Als jij je fouten niet durft toe te geven, leer je er ook niet van en ontwikkel je jezelf dus niet tot de professional die je wilt worden. 

2. Vrijheid of regels?

Millennials zijn grofweg geboren tussen 1980 en 2000 en dit maakt het een vrij grote groep. Millennials krijgen niet voor niets veel van dezelfde eigenschappen toegeschreven, maar toch zijn er ook belangrijke verschillen. Zo concludeert ook onderzoeksbureau Motivaction. Volgens Motivaction kunnen we vijf groepen millennials onderscheiden op basis van hun drijfveren: 

• Socializers (11 procent) houden van vrijheid, entertainment en familiewaarden. 
• Conservatives (15 procent) houden van duidelijkheid, structuur, etiquette en tradities. 
• Achievers (20 procent) houden van ondernemen, netwerken en vinden maatschappelijke vooruitgang erg belangrijk. 
• Creatives (23 procent) hebben een open geest en vinden zelfontplooiing cruciaal. 
• Challengers (32 procent) zijn competitief ingesteld, zoeken naar risico en avontuur en zijn gefascineerd door vooruitgang en geld. 

Veel van de bovenstaande eigenschappen worden – onterecht -  aan álle millennials toegeschreven. Geef bij jouw manager aan hoe hij of zij jou het beste kan helpen. Zo voorkom je dat je op een manier wordt aangestuurd die eigenlijk helemaal niet bij je past. Als gevolg kun je het gevoel krijgen dat je niet op je plek zit of niet bij de organisatie past. Spreek dus duidelijk uit wat jij nodig hebt. Alexander van den Berg van Saparoea, executive consultant Bouw & Infra bij Brunel: “Krijg je het bijvoorbeeld benauwd van volledig ingekaderde opdrachten en presteer je veel beter als je meer vrijheid krijgt? Geef dit dat duidelijk aan. Je krijgt misschien niet altijd de vrijheid om een project om jouw manier uit te voeren, maar wanneer je de kans krijgt is het wel dé manier om te laten zien dat dit voor jou werkt. En daar hebben zowel jij als je manager uiteindelijk voordeel aan.” 


3. Durf hiërarchie te omarmen 

Werk je bij een start-up? Dan heb je waarschijnlijk weinig te maken met hiërarchie in de organisatie. Bij veel bedrijven is hiërarchie echter nog wel van belang. Uit het onderzoek The Millennial Compass van MSL Group (2014) blijkt dat millennials weinig waarde hechten aan hiërarchische titels binnen de organisatie. Waar ze dan wel bewondering voor hebben? Voor collega’s met specifieke kennis en ervaring waar ze van kunnen leren. Het niveau of de positie binnen de organisatie zijn daarbij onbelangrijk. Arjen Renes, Project Manager Engineering bij Brunel: “We zien dat young professionals soms moeite hebben met denken in hiërarchische structuren. Dit geldt zeker niet voor iedereen – sommigen gedijen juist heel goed in hiërarchie – maar het geldt beduidend meer voor de millennial, dan voor de oudere generatie. Onze belangrijkste tip in zo’n geval is het opbouwen van relaties binnen de organisatie. Dat klinkt heel logisch en makkelijk, maar het wordt toch vaak vergeten. Millennials kunnen door hun enthousiasme en tomeloze inzet vaak te snel gaan. Ze komen met veel nieuwe ideeën binnen bij een organisatie. Dat kan de oudere generatie benauwen, waardoor ze juist afstand van je nemen. Neem dus eerst de tijd om je te verdiepen in de werkzaamheden van je collega’s en neem ze vervolgens mee in jouw ideeën. Bedenk daarbij dat de oudere collega’s soms al jaren bij de organisatie werken en dat ze misschien niet meteen openstaan voor grote veranderingen. Neem ze in korte stappen mee in jouw ideeën. Wees transparant, geduldig en doe het vooral samen.”

4. Neem een coach 

Het onderzoek How Millennials Want to Work and Live van Gallup (2016) laat zien dat millennials meer waarde hechten aan doorlopende feedback, dan aan één beoordelingsmoment per jaar. En hoewel millennials graag feedback krijgen, weten ze niet altijd waar ze dit vandaan moeten halen en hoe ze met de feedback moeten omgaan. Dick van Geeresteyn, Account Executive IT bij Brunel: “Stap op je collega af en vraag erom. Een manier om die brug te slaan is het opstarten van een coachingstraject. Vraag een senior collega of hij of zij jouw coach wil worden. Jouw collega kan je helpen jou wegwijs te maken binnen de organisatie én het vakgebied. Daarnaast is het een goede manier om van elkaar te leren. Ga met elkaar in gesprek over jullie verschillende manieren van werken. Zo leer je elkaars drijfveren kennen, waardoor je elkaar ook veel beter leert begrijpen. Het is hierbij wel belangrijk dat de young professional niet alleen van de senior collega leert, maar ook andersom.”

5. Bewijs jezelf 

Millennials worden regelmatig ‘lui’ genoemd en ze weten niet wat écht hard werken is. Een onderzoek van Project: Time Off en GfK (2016) laat juist het tegendeel zien. De onderzoekers onderzochten 5.000 fulltime werkende millennials en toonden aan dat deze groep juist enorm gedreven is. Maar liefst 43% van de millennials was het eens met de onderstaande stellingen:

• “Niemand anders in mijn bedrijf kan mijn werk overnemen als ik weg ben.” 
• “Ik wil aan mijn bedrijf laten zien dat ik volledig toegewijd ben.” 
• “Ik wil niet dat anderen denken dat ik vervangbaar ben.” 
• “Ik voel me schuldig als ik vrij neem.” 

Herkenbaar? Laat dit dan ook zien in je gedrag. Cees Bouman, managing consultant IT bij Brunel: “Je kunt op heel veel manieren laten zien dat je gemotiveerd bent. Bijvoorbeeld door proactief je hulp aan te bieden aan je collega’s, óók wanneer het jouw verantwoordelijkheid eigenlijk helemaal niet is. Denk niet alleen aan het behalen van je eigen resultaten, maar ‘take one for the team’. Je collega’s zullen dat extra waarderen. Houd hierbij echter wel je eigen balans in de gaten. Iets waar millennials over het algemeen meer voor waken dan de generatie boven hen. Millennials staan erom bekend vaker voor zichzelf te kiezen. Zo gaat de zakelijke telefoon vaker uit en niet mee op vakantie. Dat kan soms tot onbegrip bij de oudere generatie leiden. Zet daarom soms echt die extra stap. Hiermee vergroot je de kans dat het geaccepteerd wordt dat je af en toe voor jezelf kiest. En op jouw beurt leer je de oudere generatie op deze manier ook om af en toe een stap terug te doen.”