We willen allemaal waarde

dinsdag 7 maart 2017

Productmanagement in een poldermodel werkt niet.

Door: Harry Wichers, manager business development 

Brunel is al ruim 15 jaar actief op het gebied van productmanagement binnen de financiële dienstverlening. Ik constateerde dat de rol van productmanagement de laatste jaren onder druk staat. Bedrijven veranderen, markten veranderen en functies veranderen. Veranderende consumentenbehoeften, digitalisering, bedreigingen door fintechs en insuretechs en technologische ontwikkelingen; allemaal noodzakelijk voor de traditionele partijen binnen de financiële dienstverlening snel tot actie over te gaan. Wat betekent dit voor de rol van de productmanager? Ik deed er onderzoek naar; lees mee met mijn bevindingen.

Sturen op klantwaarde
Hoe snel kan een financiële dienstverlener adequaat op een klantwens reageren? Veel traditionele organisaties kampen met een gebrek aan flexibiliteit en daardoor gebrek aan snelheid. Veranderingen in producten, processen, systemen en organisatie vragen veel tijd. In verschillende branches zien we traditionele organisaties terrein verliezen aan nieuwe toetreders op de markt. Ook de financiële dienstverlening is hier niet veilig voor - disruptie kijkt om de hoek. Nieuwe technologieën, nieuwe benchmarks buiten de financiële dienstverlening en toetreders zoals fintechs zetten de trend en brengen de noodzaak voor gevestigde partijen om vol op klantwaarde te gaan sturen. 

Bewaken
Het bewaken van de kwaliteit en de klantwaarde van een product is vaak niet bij de productmanager belegd. Bij wie wel, blijft vaak onduidelijk. Hierdoor verloopt het ontwikkelproces niet op een dusdanige manier dat de er waarde voor de klant wordt gecreëerd. Het bewaken van de klantwaarde moet een taak zijn van alle betrokkenen, maar in de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Hier ligt dus een mooie kans voor de productmanager!

Hybride 
Hoe kan het dat productmanagers nog maar amper worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten? Productmanagement, met name technisch productmanagement wordt opgeslokt door compliance issues, productrationalisaties en goedkeuringstrajecten. Is Agile werken dan het toverwoord? Veel productmanagers werken tegenwoordig in een hybride vorm: een traditionele organisatie met agile processen. De sense of urgency begint langzaam maar zeker door te dringen. Gaan we nu als een dolle startups overnemen, allemaal agile werken of zelfs rigoureus een agile organisatiestructuur invoeren? Of gaan we traditioneel werken combineren met agile?  Hoe doen we dit en wat kunnen we leren van startups? Dit zijn allemaal vragen wara we de komende jaren de antwoordne op gaan vinden.

Whitepaper Productmanager 2.0
Lees in de whitepaper De productmanager 2.0: de T-shaped specialist met klantgeweten over de journey die ik heb gemaakt bij een tiental financiële dienstverleners naar de veranderende rol van de productmanager. Uit de 25 interviews die ik heb afgenomen concludeer ik dat het grote probleem ligt bij het ontbreken van mandaat en het nemen van de verantwoordelijkheid voor de klant.  De veranderende markt en organisaties vragen een andere organisatiestructuur en andere competenties aan de productmanager. Of zit de functie productmanager aan het einde van de life cycle? De naam dekt de lading van de nieuwe functie niet meer. Wie denkt met me mee: wat zou een goede naam zijn voor de productmanager 2.0?


Like it? Share it!