De circulaire arbeidsmarkt

Onlangs hebben de drie grote banken in Nederland aangegeven actiever te willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Ze riepen ondernemers niet alleen op om anders naar hun businessmodellen te kijken, maar ook om op een andere manier met hun financiering om te gaan. De banken zien voor zichzelf een belangrijke rol in de transitie van bedrijven naar de circulaire economie; en dus ook in de manier waarop bedrijven zijn gefinancierd. Dit omdat de verdienmodellen binnen de circulaire economie anders zijn, evenals de risico’s.

Afval bestaat niet meer in de circulaire economie. Producten, onderdelen en grondstoffen worden zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Iedereen zal de noodzaak hiertoe onderstrepen: de lineaire economie zal uiteindelijk destructief zijn voor onze samenleving. De tijd van produceren, verkopen, gebruiken en weggooien is voorbij. 

Er is een mooie parallel te trekken met de arbeidsmarkt, die toch met name lineair georganiseerd is. Het lineair “produceren, verkopen, gebruiken en weggooien” laat zich dan grofweg vertalen tot “werving & selectie, indiensttreding, dienstverband en uitdiensttreding”. 

Laat ons even dagdromen. Met de circulaire economie als inspiratie kom je tot mooie inzichten. Want uitgaande van de circulaire gedachte kan je de hele funnel van samenwerking tussen werkgever en werknemer anders bekijken. Omdat de basis en het doel van de samenwerking fundamenteel anders is. 

Ter illustratie: ik las onlangs een jaarverslag van één van de grootbanken waaruit bleek dat 39% van haar populatie ouder is dan 50 jaar. Vaak zien we helaas dat deze groep als probleem gezien wordt. Het stadium van “gebruiken” is praktisch voorbij en “weggooien” lijkt de makkelijkste optie (lineair). Vanuit concurrentie-oogpunt leidt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het uitwisselen van deze talenten (jazeker, Cruijff was tenslotte op zijn 68e ook nog een talent) tot bezwaren. Dit belemmert een hernieuwde inzet van de kwaliteiten van deze groep talenten. Toegegeven: circulair kijken naar inzetbaarheid vraagt om lef, vertrouwen en zelfs samenwerking met je concurrenten. En dit voorbeeld is wellicht wel een droom te ver. Maar zou het meer invulling geven aan de circulaire gedachte uiteindelijk niet leiden tot langdurige en hogere productiviteit, en tot een efficiëntere, duurzame inzetbaarheid van de totale workforce in Nederland? Een mooi perspectief waarin plaats is voor vergroening en vergrijzing. 

De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid die als vanzelfsprekend gepaard gaat met een circulaire arbeidsmarkt ligt bij zowel werkgever als werknemer. De werknemer zal moeten zorgen dat hij/zij vitaal blijft, betrokken en gemotiveerd is én over een zodanige flexibiliteit beschikt dat hij/zij ook kan blijven voldoen aan de veranderende eisen in de arbeidsmarkt. Van werkgevers mag worden verwacht dat zij een cultuur creëren die gericht is op openheid, waarin ontwikkeling gestimuleerd wordt en waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de levensfase waarin de werknemer zich bevindt. 

Natuurlijk moet je durven uitspreken wat je in het hier en nu van elkaar mag verwachten. Want tenslotte draait geen enkel bedrijf alleen op afspraken over de toekomst. Maar als we er echt van overtuigd zijn dat al het goede ooit weer bij ons terug komt, in welk vorm dan ook, dan ligt er een waanzinnig verborgen potentieel in onze Nederlandse arbeidsmarkt. De circulaire arbeidsmarkt welteverstaan!

Like it? Share it!