Wacht niet met de wereld ontdekken!

“Jongeren, wacht niet om de wereld te ontdekken!”

Het is een welbekend fenomeen; jongeren trekken naar Australië of Zuid-Amerika, of allebei nadat ze hun diploma hoger onderwijs te pakken hebben. Maar vandaag heerst er vooral veel twijfel of zo’n sabbatjaar nog wel verstandig is.

Enerzijds blijkt uit het laatste trendrapport van Trendwolves dat jongeren vooral ‘fun’ verkiezen en vertrouwen op hun intuïtie als ze keuzes maken in het leven. Maar anderzijds zien we een terugkeer naar Realpolitiek bij jongeren: ze kiezen weer meer voor een studierichting met jobzekerheid. Daar heeft de turbulente periode voor jongeren op de arbeidsmarkt mee te maken. Logisch dat ze zich de vraag stellen of het niet beter is om éérst te studeren en de zoektocht naar werk aan te vatten, en pas nadien een onderbreking te nemen tijdens de loopbaan.

Vroeger was het heel anders. Toen was het not done om na de studies er op uit te trekken. De legerdienst betekende voor velen toen al een onderbreking, en men wilde eigenlijk zo snel mogelijk ‘beginnen aan het leven’. Als bedrijf dat mensen begeleidt naar nieuwe uitdagingen in hun loopbaan, wilden we meer weten over de impact die beslissingen aan het begin van je carrière hebben op je later welbevinden. En dus bevroegen we onze eigen medewerkers – jong en oud – hoe zij de start van hun carrière hebben ervaren.  

Wat blijkt nu? Toen we (meer mature) medewerkers die meteen na hun studies aan de slag gingen, vroegen of ze daar nu spijt van hebben, kregen we een duidelijk ‘neen’. Maar ze gaven wel aan nu nog te overwegen om het werk op pauze te zetten, en tijd vrij te maken. Uit hun antwoorden blijkt dat wie later een loopbaanonderbreking neemt, dit doet om heel andere redenen dan jongeren die het in het begin van hun carrière doen: vooral om zijn of haar leven in evenwicht te brengen, stress te kunnen wegnemen en tijd te willen doorbrengen met het gezin. Met andere woorden, later in de levensloop, komen prioriteiten anders te liggen.

Zelfontplooiing, jezelf ontdekken, de wereld ontdekken, jezelf buiten je comfortzone plaatsen, dat doe je dus best als je jong bent. Of je nu één of twee jaar later op de arbeidsmarkt komt, dit heeft eigenlijk geen grote negatieve gevolgen voor jouw carrière. Integendeel. Ik moedig het bij mijn eigen kinderen ook aan.

Jongeren die erop uit willen trekken om zichzelf te ontdekken, raad ik dus aan om het vooral nu te doen. Want later is het momentum voor die zelfontplooiing grotendeels weg. Ik zie trouwens bij schoolverlaters die op hun CV wel ruimte hebben gelaten voor zo’n ontdekkingsreis, dat ze steviger in het leven staan. Het zijn vaak sterkere individuen, die beter kunnen omgaan met nieuwe situaties en meer initiatief nemen. Het hoeft niet te verwonderen dat die eigenschappen net aantrekkelijk zijn voor de toekomstige werkgever.

Doordat je jezelf beter leert kennen, maak je later in het leven ook betere keuzes. Een foute studiekeuze of jobkeuze kan later meer jaren kosten dan een ontdekkingsreis. Mijn advies? Investeer eerst in jezelf als je daar nood aan hebt. Je wordt er eigenlijk alleen maar beter van.

Sandra Schuerewegen,
CEO Brunel Belgium

Like it? Share it!