Robots, een kans of bedreiging?

Robots. Ze zouden een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid. In de toekomst zullen ze steeds meer taken overnemen die voorheen alleen door mensen uitgevoerd konden worden. Een soort menselijke automaten dus; de nieuwe vorm van automatiseren. Onlangs publiceerde het World Economic Forum er een rapport over: The Future of Jobs. Daarin wordt er een grimmig beeld geschetst van wat ons te wachten staat: een wereldwijd verlies van maar liefst 7,1 miljoen arbeidsplaatsen. Het World Economic Forum maakt zich daar zorgen om. En ik natuurlijk ook.

Toch biedt het ook kansen. Door de voortschrijdende automatisering wordt er een groei in de vraag naar programmeurs en ingenieurs voorzien. Maar dat niet alleen; ook in de energiesector worden extra arbeidsplaatsen verwacht. Al die extra banen leveren een respectabele groei op van 2 miljoen extra arbeidsplaatsen wereldwijd. Maar daarmee staat de teller tegelijkertijd nog steeds op een negatief saldo van 5 miljoen.

Met een afname van het aantal arbeidsplaatsen zal ook de concurrentie toenemen. Van andere mensen. En van robots. De oplossing, zoals verwoord tijdens het World Economic Forum: “(…) bouwen aan een personeelsbestand met vaardigheden die belangrijk zijn in de toekomst (…)”. Voorlopig zijn er nog volop vaardigheden die robots (nog) niet aankunnen en waarvoor mensen nodig zijn: vragen stellen om problemen op te lossen, creativiteit, het kunnen motiveren, emotionele intelligentie, samenwerken met anderen en kritisch denken. Vaardigheden van de nieuwe professional. Hele menselijke ‘skills’. Hierop moeten werkgevers meer en meer gaan selecteren en professionals zich op trainen en zichzelf in ontwikkelen.

Neem als voorbeeld de financiële sector. De bankier zoals we die kenden bestaat niet meer. Tegenwoordig moeten bankiers over een flinke dosis communicatief vermogen beschikken om hun baan naar behoren te kunnen uitoefenen. De consument is mondiger geworden, we moeten meer uitleggen en het keuzepalet is breder geworden. De communicatie bankier noemen we die bij Brunel. En daar leiden we onze mensen ook voor op.

Een specialist met uitzonderlijke kennis en ervaring alleen is straks dus niet meer genoeg. Een specialist moet bovenal mens zijn. Anders is het net een robot. En daar hebben we er straks genoeg van.

Like it? Share it!