Architectuur

Zo, na de opfriscursus deze zomer plus examen ben ik weer bij op gebied van architectuurkennis. En nee dat is geen mysterieuze hooggegrepen IT-specialisatie maar een down-to-earth denkwijze. Het gaat erom dat je de eigenschappen van een bepaald IT ‘domein’ goed kent qua businessfuncties, applicatiebouw of techniek, en je vervolgens in staat bent om over de grenzen van dat domein heen te kijken naar de gehele organisatie.

In de praktijk

Toepassen van architectuurkennis in mijn dagelijkse werk, nog steeds bij een financiële dienstverlener, komt ook meer en meer voor. Want zoals al eerder geschreven: het is weliswaar een behoorlijk technisch domein maar ook daar vind je architectuurprincipes terug. We moeten bijvoorbeeld de software-builds automatiseren met Jenkins en de deployments met Nolio. Maar laat nu nét het standaardpakket waar het om gaat, de UDDI registry, beide taken vermengen. Het genereert namelijk in één ‘build’ zowel nieuwe code als dat het gelijk de database erop aanpast. In plaats van te vervallen in een getouwtrek tussen de verschillende domeinen en belanghebbenden hebben we dit prima pragmatisch kunnen oplossen. Beide ondersteunende services bestaan intern weer uit bouwstenen en we hebben die losse modulen op zo’n ‘hybride’ manier aan elkaar geknoopt dat het standaardpakket optimaal profiteert van deze services. Gelukkig zijn mijn collega’s wat dit betreft aan alle kanten ruimdenkend en zich bewust van het overall architectuurbelang.

Architectuurbelang

Dat doet me, na een jaar of 20 ervaring in de architectuur, toch nadenken over wat dat architectuurbelang nu precies is. Het is het afspreken van principes en richtlijnen op functioneel, applicatief en technisch niveau en daardoor zorgen dat alle domeinen zich consistent gedragen en een samenhangend geheel vormen. Natuurlijk met ook een toets moment voor elke nieuwe oplevering, net zoals audit en beveiliging altijd een zegje doen over nieuwe systemen.

Voor veel IT’ers is een ideaal architectuurproces echter veel meer dan dat. Die zien graag een centrale afdeling Enterprise Architecten, een strakke sets aan ‘permits’ (met vetorecht), een stevige vinger in de pap in alle domein-roadmaps en vooral veel investeren in wat ik wel gekscherend Estland noem: een droomwereld waarin de ‘ endstate’ in steeds meer detail wordt uitgewerkt vanuit een ivoren toren. Ik heb een aantal van die afdelingen/teams meegemaakt. Vroeg of laat sloeg het steeds om van een verrijking en professionalisering tot een blok aan het been. De één kon maar niet ophouden de endstate te detailleren en daardoor was nooit het juiste moment om systemen te gaan bouwen. De volgende kreeg zoveel managementmacht dat de discussies over het ideale target-systeem’ bepaald werden door een spelletje kwartetten op basis van manager-aanzien i.p.v. door architecturele optimalisatie.

Vandaar dat ik lering trek uit een andere arena: de parlementaire democratie. Een regering die de minderheid in het parlement heeft dwingt de ministersploeg om zich goed bewust te zijn van hun regeringsprogramma en principes, en er ook naar te leven. Ze ligt immers onder een vergrootglas, voor elk nieuw wetsvoorstel moet een meerderheid gevonden worden. Dat is nogal een verschil met een meerderheidsbewind, zeker als dat zelfs met 2/3 meerderheid de grondwet kan veranderen. Zo’n regering wijkt veel makkelijker af van het regeringsprogramma annex de verkiezingsbelofte, en verliest veel van zijn kracht en principiële kanten.

En dus benader ik de IT-architectuur bij voorkeur vanuit een ‘minderheidsbewind’, als lid van een architectuurcommunity met een gedeeld gedachtengoed en met een toetsmoment. Dat geeft in de praktijk betere kwaliteit dan het horen bij een centraal Enterprise-team dat zo af en toe neerdaalt in de gewone wereld van projectdeadlines.

Meld je aan voor de kennissessie

Wil je er meer over weten en meepraten? Maandag 28 september om 17.30 uur organiseer ik bij Brunel Amsterdam een meet-up over software architectuur. Geinteresseerden kunnen contact opnemen of zich aanmelden bij Remco van de Berg op r.van.de.berg@brunel.net. Misschien tot dan!

Happy computing, <Erik>

Like it? Share it!