De recruitment lessen van Henry Ford

Automotive tycoon Henry Ford, de man die begin 20ste eeuw autobezit toegankelijk maakte voor een breed publiek, hield er een interessante HR visie op na. Kort gezegd weigerde hij mensen in te huren die zichzelf expert noemden. Opmerkelijke insteek toch voor iemand die zo’n impact heeft gehad in de industrie? Dat zit zo. 

 

Het achterliggende idee is dat de vooruitgang in de automotive zo snel ging, dat iemand zich alleen een expert kon noemen als diegene gewoon niet op de hoogte was van de vele technologische ontwikkelingen. Iemand die dacht goed op de hoogte te zijn was aantoonbaar niet op de hoogte over hoeveel nieuws er in de sector was. Ford huurde daarom vooral frisse, nieuwsgierige mensen in met een honger naar nieuwe kennis en vernieuwing.

Als online marketeer begrijp ik wel wat Ford bedoelde. Als ik kijk naar wat er maandelijks aan nieuwe online marketing middelen en tools bijkomt, dan is het niet eens mogelijk om overal een expertise in op te bouwen. Voordat je alles onder de knie hebt is de volgende/verbeterde tool er alweer. Een open blik wordt daardoor belangrijker dan 100% op de hoogte zijn.

Opmerkelijk genoeg is vakinhoud ook een thema in onze marktvisies. Brunel ging vorig jaar in gesprek met vertegenwoordigers uit de branches Bouw & Infra, Energie, Finance, High Tech, Industrie, Olie & Gas en Telecom, en bundelde de belangrijkste arbeidsmarkt thema’s per branche tot een branche breed onderzoek.

Een van de opvallendste uitkomsten sluit wat mij betreft uitstekend aan bij de visie van Ford. Het vermogen om nieuwe kennis eigen te maken blijkt in veel branches een essentiële skill. TU kennis is vaak alweer achterhaald zodra het diploma is behaald, dus veel bedrijven zijn naast een bepaalde basiskennis vooral geïnteresseerd in leergierigheid en snelheid van nieuwe informatie eigen te maken. Dat had die Henry Ford dus wel goed gezien.

Like it? Share it!