Senior adviseur

PUB321261

About this job

 • Market: Infrastructure
 • Branche: Building & Construction
 • Area of expertise: Project Management & Services
 • Location: HAREN GN

What is required?

 • Hours per week: 36
 • Education level: Professional Bachelor
 • Closing date: Friday, November 5, 2021

About this role

About this role

Als senior adviseur contractmaneger coördinerende, ondersteunende en voorzittende rol in het Groene Kamer proces.

Je bent binnen het project als ook voor de opdrachtnemer aanspreekpunt issues en wijzigingen. Je werkt nauw samen met vele disciplines binnen het projectteam van opdrachtgever en hebt contact met opdrachtnemer om de voortgang van issues en wijzigingen af te stemmen en na te jagen. Je zorgt dat resultaten inhoudelijk en procesmatig zijn afgestemd en zoekt actief de verbinding en samenwerking binnen het projectteam. Je bereidt de besluitvorming voor issues en wijzigingen voor.

Naast het coördineren van wijzigingen ben je breed inzetbaar binnen het contractteam van het project om voorkomende werkzaamheden op te pakken. Ervaring met contractadvisering in uitvoeringsprojecten die middels een D&C overeenkomst onder UAV-gc worden gerealiseerd is daarbij onmisbaar.

Je levert een bijdrage aan het verbeteren van jouw vakgebied. Dit doe je door jouw expertise in te zetten om het vakgebied en de processen op het gebied van contract- en wijzigingenmanagement binnen project en Rijkswaterstaat te verbeteren en te stroomlijnen. Standaardisatie, uniformiteit en het borgen van kwaliteit zijn daarbij belangrijke aspecten. Je speelt een actieve en stimulerende rol in het delen en uitwisselen van kennis, in eerste instantie binnen het project, ten bate van het integraal kunnen werken binnen het project.

De belangrijkste taken van de VTW coördinator zijn:

- Organiseren, voorbereiden en voorzitten van Groene Kamer-vergaderingen en andere overleggen met betrekking op het wijzigingen-proces

- Verzamelen, maken en delen van informatie met betrokkenen van het wijzigingen proces (bijhouden dashboard)

- Bevorderen van gedragen en kwalitatief onderbouwde besluitvorming zowel binnen het eigen team als bij de ON

- Managen van verwachtingen van alle betrokkenen over issues, VtW’s en VtK’s

- Coördineren van de administratieve afhandeling van issues, VtW’s en VtK’s

- Monitoren en analyseren van issues, VtW’s en VtK’s ten aanzien van de (doorloop)tijd, geld en kwaliteit.

- Voorstellen van mogelijke aanpassingen van het Groene Kamer-proces o.b.v. de opgedane kennis en expertise

- Uitvoeren van voorkomende werkzaamheden binnen het contractteam.

Benefits

Benefits

Je komt in dienst bij de grootste community op het gebied van Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling: Brunel Engineering.

Bij Brunel Engineering kun je rekenen op:

 • Ondersteuning op het gebied van Opleiding;
 • Flexibiliteit in projecten en de zekerheid van een contract;
 • Volop ruimte om je als specialist – in de breedte én in de diepte – verder te ontwikkelen;
 • Begeleiding bij elk project. Waar je ook bent, je hebt een vast aanspreekpunt bij Brunel;
 • Een gunstige pensioenregeling. Zodat het nu goed met je gaat, en later ook;
 • Collectiviteitskorting op individuele verzekeringen;
 • Maar bovenal een geweldige baan, waar je elke dag weer energie van krijgt.

Join the Brunel Community

Join the Brunel Community

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op deze netwerken.

Start applying immediately

Start applying immediately

Sending an application is quick and easy. Just make sure you have the required documents ready to go.

Apply now

We are here to help achieving your ambitions.

Do you also dream of becoming the best in your profession? Or do you aspire that one dream job? Let us support you! Our Be Smart online learning environment offers all you need. Trainings, study materials and best practices, aimed to improve both your hard and soft skills.
 
Part of our program is to let you learn and share experiences with colleagues; a network of fellow specialists who participate in training sessions, events, webinars and socials. The ideal platform to spar about your ideas and get to know each other.
 
Along with our network come many experiences to support your personal, customized career path. Brunel colleagues are assigned in over 500 companies in various branches, that enable you to explore your potential and realize your ambitions.

 

Any questions remaining?

Your consultant, Annemiek van Veen is happy to clarify anything about this vacancy. When reaching out, use the pub number:
PUB321261

Account manager

Annemiek van Veen
Brunel Netherlands Groningen
a.van.veen@brunel.net
+31 50 520 9743