Senior Adviseur Omgeving

PUB319234

About this job

 • Market: Infrastructure
 • Branche: Public & Civil
 • Area of expertise: Project Management & Services
 • Location: Leeuwarden

What is required?

 • Hours per week: 36
 • Education level: Professional Bachelor
 • Closing date: Sunday, October 3, 2021

About this role

About this role

Als senior adviseur Omgeving ben jij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de planstudie voor de vervangings- en renovatie opgave op de vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Je brengt hierbij jouw inhoudelijke expertise over op de omgeving, planstudies, politiek bestuurlijke processen en participatie in het werkproces in, van plantuitwerkingsfase tot en met de contractvoorbereiding. Je werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model) van Rijkswaterstaat. Daarin werk je met onder andere samen met de omgevingsmanager, de projectmanager, contractmanager, technisch manager en manager projectbeheersing aan de voorbereiding en de realisatie van het project. Je vervangt zo nodig de omgevingsmanager bij interne of externe overleggen en in de aansturing van andere adviseurs.

Je maakt onderdeel uit van de afdeling Samenwerking Landelijke Uitvoering. Je wordt ingezet op bovengenoemd project in de voorbereidingsfase.

Via het project vertegenwoordig je Rijkswaterstaat op operationeel en/of tactisch niveau. Je weet welke interne en externe spelers en/of stakeholders je moet betrekken bij het project. Je weet om te gaan met de politiek bestuurlijke context van projecten. Je werkt samen met het ingenieursbureau aan de uitwerking van de integrale planstudie voor grootschalige infrastructuurprojecten in een Best Value- traject. Je stuurt door proactieve operationele en tactische afstemming op een goed verloop van de werkzaamheden op het gebied van participatie processen, het ophalen van klanteisen, de interne besluitvorming en communicatie. Het accent van de rol ligt met name op het gebied van burgerpartisipatie en het ondersteunen van de omgevingsmanager bij het inrichten van het politiekbestuurlijke en participatie proces voor de planvorming van het project. Verder zorg je voor het opstellen van documenten voor besluitvorming, het opstellen van uitvragen voor het KES- proces en andere OM werkpakketten, het toetsen en begeleiden van deze product uitbestedingen en het voorbereiden en voeren van KES gesprekken met interne en externe stakeholders.

Requirements

Requirements

 • In het bezit van een relevant HBO diploma (civiele techniek, milieu of ruimtelijke ordening);
 • Kennis van en minimaal 9 jaar aantoonbare werkervaring met het MIRT- en bestuurlijke besluitvormingsproces;
 • Kennis van en minimaal 9 jaar aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement voor (vaar)weginfrastructuur;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met planstudies op rijks of provinciale (vaar)weginfrastructuur (realisatiebudget 50 mln of meer);
 • Kennis van en minimaal 9 jaar aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in het kader van omgevingsmanagement voor (vaar)weginfrastructuur;
 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Omgevingsbewustzijn.

Benefits

Benefits

Je komt in dienst bij de grootste community op het gebied van Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling: Brunel Engineering.

Bij Brunel Engineering kun je rekenen op:

 • Ondersteuning op het gebied van Opleiding;
 • Flexibiliteit in projecten en de zekerheid van een contract;
 • Volop ruimte om je als specialist – in de breedte én in de diepte – verder te ontwikkelen;
 • Begeleiding bij elk project. Waar je ook bent, je hebt een vast aanspreekpunt bij Brunel;
 • Een gunstige pensioenregeling. Zodat het nu goed met je gaat, en later ook;
 • Collectiviteitskorting op individuele verzekeringen;
 • Maar bovenal een geweldige baan, waar je elke dag weer energie van krijgt.

Join the Brunel Community

Join the Brunel Community

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op deze netwerken.

Start applying immediately

Start applying immediately

Sending an application is quick and easy. Just make sure you have the required documents ready to go.

Apply now

We are here to help achieving your ambitions.

Do you also dream of becoming the best in your profession? Or do you aspire that one dream job? Let us support you! Our Be Smart online learning environment offers all you need. Trainings, study materials and best practices, aimed to improve both your hard and soft skills.
 
Part of our program is to let you learn and share experiences with colleagues; a network of fellow specialists who participate in training sessions, events, webinars and socials. The ideal platform to spar about your ideas and get to know each other.
 
Along with our network come many experiences to support your personal, customized career path. Brunel colleagues are assigned in over 500 companies in various branches, that enable you to explore your potential and realize your ambitions.

 

Any questions remaining?

Your consultant, Marius Schiphof is happy to clarify anything about this vacancy. When reaching out, use the pub number:
PUB319234

Account manager

Marius Schiphof
Brunel Netherlands Groningen
m.schiphof@brunel.net

Other people also looked at