Projectleider Cultuurtechniek

PUB319394

About this job

 • Market: Infrastructure
 • Branche: Public & Civil
 • Area of expertise: Project Management & Services
 • Location: DOETINCHEM

What is required?

 • Hours per week: 20
 • Education level: Academic Master
 • Closing date: Friday, October 1, 2021

About this role

About this role

Waterschap Rijn & IJssel is op zoek naar een cultuurtechnisch projectleider voor uitvoering van inrichtingsmaatregelen gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Aaltense Goor & Zwarte Veen. De projectleider is werkzaam onder verantwoordelijkheid van de overkoepelende projectmanager van het uitvoeringsprogramma Aaltense Goor & Zwarte Veen.

Daarnaast kan de projectleider gevraagd worden om werkzaamheden binnen de unit Projecten uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma Aaltense Goor & Zwarte Veen valt onder het overkoepelende gebiedsproces ‘Baakse Beek’ Dit gebiedsproces kenmerkt zich door verschillende opgaven die van ´onderaf´ met verschillende publieke en private partijen integraal opgepakt worden. De deelgebieden en projecten daarbinnen, zijn verschillend van omvang en verschillend in complexiteit en dynamiek.

Eén van de deelgebieden is het programmagebied ‘Aaltense Goor & Zwart Veen´. Dit is gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en natuurherstel, waterberging, waterretentie en verbeterd recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied. Binnen dit uitvoeringsprograma wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer, LTO, provincie Gelderland, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, belangenorganisaties, agrariërs/ omwonenden en het waterschap.

De inrichtingsmaatregelen in het Aaltense Goor en het naastgelegen perceel ’t Engeveld zijn grotendeels gereed. De focus ligt nu op kavelruil- en inrichtingsmaatregelen in het Zwarte Veen. Daarnaast wordt er nog een DAW-project opgestart binnen het programma-gebied.

Het takenpakket:

De projectleider pakt deelprojecten op die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma
Aaltense Goor & Zwarte Veen. Deze projecten zijn veelal cultuurtechnische inrichtingsprojecten
waarbij de omgevingscomponent een belangrijke rol speelt; er wordt immers nauw samengewerkt
met (publieke) gebiedspartners.

Zoals nu voorzien gaat dit om:

 • Afronden van een aantal inrichtingswerkzaamheden in het Aaltense Goor, waaronder
  het verplaatsen van een houtsnipper-depot;
 • Uitwerken en naar realisatie brengen van inrichtingsmaatregelen in het Zwarte Veen.

  3 van 8;
 • Uitwerken en naar realisatie brengen van maatregelen voortkomend uit het KRW- en
  DAW-project Aalten - Barlo;
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de planuitwerking en de uitvoering, inclusief de gebiedsprocessen
  zodra in een deelgebied het Schetsontwerp (SO) gereed is. In de projectfasering uitgedrukt betreft
  dit de VO, DO, besteks- en aanbestedingsfase;
 • In deze fases zorgt de projectleider, bijgestaan en geadviseerd door een extern ingenieursbureau,
  voor de technische uitwerking van de inrichtingsmaatregelen, beheer- en onderhoudsplannen, de
  marktbenadering, het doorlopen van de publiekrechtelijke procedures en de feitelijke uitvoering;
 • De projectleider zorgt ervoor dat de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd (door externe
  onderzoeks- en/ of ingenieursbureaus. Daarnaast draagt hij of zij zorg dat het project goed in de
  lijn van Waterschap Rijn en IJssel (Waterbeheer, Onderhoud, Projecten) wordt geborgd. Voor de
  planvorming en voorbereiding wordt op dit moment een ingenieursbureau gecontracteerd;
 • Voor een uitvoeringsprogramma ondersteunt de projectleider de project-/programmamanager bij
  het regie houden op de verschillende onderdelen, zoals: inrichtingsproject (klimaat, water, natuur,
  landbouw, landschap, recreatief), DAW-project (water- en bodemkwaliteit) en Kavelruilproces;
 • Projectleider werkt intensief samen met opdrachtgever, projectmanager, omgevingsmanager en
  gebiedsteam van het waterschap;
 • Projectleider treedt op als aanspreekpunt voor en informeert betrokkenen en belanghebbenden
  over meerdere aspecten van het uitvoeringsprogramma en deelprojecten;
 • Projectleider informeert en adviseert projectmanager en treedt gezamenlijk op richting
  opdrachtgever en/of bestuur over projectaanpak, -voortgang en –evaluatie.
  In beginsel heeft de integraal projectleider dus alle taken en verantwoordelijkheden van een projectleider
  zonder IPM-team. Technisch management, projectbeheersing en contractmanagement behoren dus ook
  tot de taken; omgevingsmanagement uitsluitend met betrekking tot de publiekrechtelijke procedures en
  het fysiek obstakelvrij krijgen van de gronden.

Requirements

Requirements

 • Minimaal een HBO-opleiding met algemene technisch-inhoudelijke achtergrond;
 • De afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als projectleider;
 • De afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met cultuur- en natuurtechnische
  werkzaamheden, waterbouwkundige constructies en grondstromen of gelijksoortige
  ruimtelijke opgaves;
 • Kennis van contractvorming en begeleiding van projecten in de realisatiefase.

Benefits

Benefits

Je komt in dienst bij de grootste community op het gebied van Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling: Brunel Engineering.

Bij Brunel Engineering kun je rekenen op:

 • Ondersteuning op het gebied van Opleiding;
 • Flexibiliteit in projecten en de zekerheid van een contract;
 • Volop ruimte om je als specialist – in de breedte én in de diepte – verder te ontwikkelen;
 • Begeleiding bij elk project. Waar je ook bent, je hebt een vast aanspreekpunt bij Brunel;
 • Een gunstige pensioenregeling. Zodat het nu goed met je gaat, en later ook;
 • Collectiviteitskorting op individuele verzekeringen;
 • Maar bovenal een geweldige baan, waar je elke dag weer energie van krijgt.

Join the Brunel Community

Join the Brunel Community

Wij zorgen voor het water in uw omgeving. Zodat u daarin veilig kunt ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren

Start applying immediately

Start applying immediately

Sending an application is quick and easy. Just make sure you have the required documents ready to go.

Apply now

We are here to help achieving your ambitions.

Do you also dream of becoming the best in your profession? Or do you aspire that one dream job? Let us support you! Our Be Smart online learning environment offers all you need. Trainings, study materials and best practices, aimed to improve both your hard and soft skills.
 
Part of our program is to let you learn and share experiences with colleagues; a network of fellow specialists who participate in training sessions, events, webinars and socials. The ideal platform to spar about your ideas and get to know each other.
 
Along with our network come many experiences to support your personal, customized career path. Brunel colleagues are assigned in over 500 companies in various branches, that enable you to explore your potential and realize your ambitions.

 

Any questions remaining?

Your consultant, Marius Schiphof is happy to clarify anything about this vacancy. When reaching out, use the pub number:
PUB319394

Account manager

Marius Schiphof
Brunel Netherlands Groningen
m.schiphof@brunel.net

Other people also looked at