Product en Process Engineer

PUB310966

About this job

  • Market: Industry
  • Branche: Automotive
  • Area of expertise: Operations & Maintenance
  • Location: Tilburg

What is required?

  • Hours per week: 40
  • Education level: Professional Bachelor
  • Closing date: Thursday, September 30, 2021

About this role

About this role

Doelstelling: het ontwikkelen, ontwerpen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten, productiemethodes, processen en hulpmiddelen om de productie te verbeteren en uiteindelijk te verhogen. Vastleggen en overdragen van opgedane kennis en ervaring ter verhoging van het kennisniveau en de zelfstandigheid van interne en externe klanten.

Ontwikkeling (met name als projectteamlid)· Analyseren van de (interne of externe) klantenwensen en het hieruit afleiden van een specificatie;· Bedenken van de optimale wijze waarmee een gestelde functie binnen de klantspecificatie kan worden vervuld (product en proces) door verbeteringen ten opzichte van bestaande processen en productparameters te realiseren;· Hiertoe combineren van product- en/of procesverbeteringen of nieuwe product- en/of procesinnovaties ontwikkelen en kiezen voor een bepaalde oplossing of een combinatie van oplossingen;· Samenvoegen en zo nodig verder ontwikkelen van de benodigde bouwstenen (technieken, parameters e.d.) tot een productdefinitie waarmee aan de klantspecificatie wordt voldaan;· Door middel van toetsing aan ontwerpregels, berekeningen, inspecties en/of testen;

· Uitdragen van kennis aan collega’s op basis van eigen expertisegebied(en);

· Uitvoeren van reviews (check op uitgevoerd werk door collega’s in hetzelfde vakgebied);

· Overdragen van kennis naar klanten conform de projectcondities.

Communicatie met· Groepsleider over de ontwikkeling van het vakgebied, de eigen expertise, de capaciteitsverdeling over de taken en de kwaliteit van het opgeleverde werk.· Projectleider over de specificaties van het op te leveren werk, randvoorwaarden zoals tijd en geld, bij rapportage en presentatie van de resultaten en de voortgang van het project.· Groepscollega’s over de ontwikkeling van het vakgebied, ondersteuning bij taakvervulling en reviews.· Projectcollega’s bij afstemming van de activiteiten binnen het project, specificaties, reviews en overdracht van takenpakketten.· Interne en externe klanten bij overdracht van kennis, presentatie van voorstellen en resultaten, bespreken en interpreteren van wensen tezamen met de projectleider.· Leveranciers, Inkoop en ondersteunende afdelingen bij het overbrengen van specificaties en het controleren van het geleverde.

Requirements

Requirements

· Vakgerichte Hbo/wo-vooropleiding in het betreffende vakgebied zoals mechanica, productietechniek, werktuigbouwkunde, informatica, regeltechniek.· Ervaring binnen de Automotive of High-Tech (2+ jaar)· Sterke communicatieve vaardigheden· Schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse én Engelse taal

Please note: Dutch is required for this position!

Start applying immediately

Start applying immediately

Sending an application is quick and easy. Just make sure you have the required documents ready to go.

Apply now

Any questions remaining?

Your consultant, Veerle Schielen is happy to clarify anything about this vacancy. When reaching out, use the pub number:
PUB310966

Account manager

Veerle Schielen
Brunel Netherlands Eindhoven
v.schielen@brunel.net
+31 40 257 8208