Brunel foundation

Twee betrokken en ondernemende Brunel medewerkers met een goed idee. Hieruit is de Brunel foundation ontstaan. Een platform waar maatschappelijke betrokkenheid van Brunel medewerkers samen komt en een gezicht krijgt. 

Brunel koppelt al ruim 40 jaar, kapitaal in de vorm van kennis en expertise van Brunel medewerkers aan klanten en opdrachtgevers; zichtbaar talent. De Brunel foundation richt zich op het ontdekken en stimuleren van onzichtbaar talent voor de arbeidsmarkt, voor nu en in de toekomst. Een arbeidsmarkt die net als brandstof niet onuitputtelijk is en waarin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. 

Diverse factoren in een leven bepalen of iemand zijn talenten ontdekt en voldoende mogelijkheden krijgt om deze te ontwikkelen. Er zijn tal van redenen waardoor talent (nog) niet voldoende tot zijn recht komt, denk hierbij o.a. aan opgroeien in armoede, het hebben van een beperking of niet voldoende uitgedaagd of geïnspireerd worden.

De Brunel foundation heeft als missie om samen met Brunel en haar medewerkers het onzichtbare talent in de maatschappij zichtbaar te maken, om zo te stimuleren dat éénieder zijn plek kan vinden op de arbeidsmarkt en op zijn eigen niveau succesvol kan zijn. 

De Brunel foundation richt zich op drie pijlers: educatie, innovatie en maatschappelijke bewustwording. Vanuit verschillende maatschappelijke thema’s worden projecten gesponsord, initiatieven ontwikkeld, kennis & expertise gedeeld, met als doel elkaar te versterken en samen het verschil te maken.

Ieder(s) talent verdient het om gezien te worden!

Het is goed iets terug te doen voor de maatschappij

Frank del Gatto, Business Unit Manager Marketing & Communicatie Brunel

Hoe ziet samenwerking met de Brunel foundation eruit?

Na onderling overleg gaan wij op zoek naar een medewerker, die voor een bepaalde periode op kosten van de Brunel foundation geplaatst wordt bij de organisatie. Voor zeer specifieke projecten is het mogelijk dat de Brunel foundation een geldelijke bijdrage levert.

Komt mijn organisatie in aanmerking voor ondersteuning?

Wij maken graag kennis met maatschappelijke organisaties, die zich inzetten voor de maatschappij door het creëren van kansen voor (jonge) mensen. Laat ons kort weten waar jouw organisatie voor staat. Beschrijf enkele voorbeelden van projecten die volgens jou aansluiten bij de Brunel foundation en geef aan waar je precies ondersteuning voor nodig hebt. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op. Mail ons via foundation@brunel.net.

Volg de Brunel foundation op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van nieuws, events en alles wat de Brunel foundation inspireert.

Ervaring van Brunellers

Lees hier de ervaringen van onze specialisten over hun bijdrage aan de projecten van de Brunel foundation.