Locaties en Services

Projectrealisatie

Intensieve projecten met een korte doorlooptijd

Op het gebied van projectrealisatie heeft Brunel een unieke positie opgebouwd in de ICT-markt. Onze ‘zware’ ICT-experts realiseren projecten op basis van duidelijke afspraken over tijd, investering en resultaatverplichting. We maken doorgaans fixed price-afspraken. Zo weet u van tevoren precies waar u aan toe bent.

 

Beheerbaar en beheersbaar

Binnen projectrealisatie gaat het veelal om intensieve projecten met een relatief korte doorlooptijd. We stellen hoge eisen aan onszelf en werken doelgericht, pragmatisch en volgens prijs- en resultaatafspraken. Hierdoor zijn we in staat beheerbare oplossingen te bieden; beheerbaar voor onze specialist én voor u. En omdat we vendor independant zijn, profiteert u ook altijd van beheersbare diensten die aansluiten op uw voorwaarden en wensen.

 

Infrastructuur

Het team dat zich gespecialiseerd heeft in infrastructuur, is vanuit de praktijk geschoold. Door de ervaring die we hebben opgedaan bij diverse klanten (zoals het Ministerie van Landbouw) ten aanzien van onder meer virtualisatieprojecten zijn we in staat onze specialisten op basis van praktijkkennis op te leiden. Dat vertaalt zich naar grote kennis in de user experience en in diensten die op de eindgebruiker gericht zijn.

 

Applicatieontwikkeling

Van standaard applicaties en pakketten tot maatwerk; het team Applicatieontwikkeling is altijd in staat op basis van een fixed price passende oplossingen te leveren. Onze focus ligt daarbij op Microsoft-producten en SharePoint. Zo hebben we voor de innovatieprojecten van DSM diverse componenten samengevoegd tot een eenduidig programma.

 

Organisatie

De experts die zich bezighouden met Organisatie hebben zowel gedegen kennis van ICT als oog voor het menselijke aspect. Zo hebben we in korte tijd 45 specialisten opgeleid en bij Achmea gedetacheerd volgens het co-sourcingsconcept; een dienst waarmee we de helpdesk van de verzekeraar ondersteunen en zo de continuïteit zekerstellen. De toegevoegde waarde van Brunel zit hem onder meer in het inwerktraject, waarin we de specialisten klaarstomen voor de specifieke uitdagingen van de betreffende organisatie.

RSS

Nieuws

Heeft u een vraag over projectrealisatie, mail ons dan direct via projectbureau@brunel.net of via Jasper van Horssen j.van.horssen@brunel.net of 030- 272 74 21

Brunel is Citrix partner

Brunel is Microsoft partner